Nata Vestnorden

Søg støtte fra NATA: ansøgningsfrist 25. sept. 2023

juni 12, 2023
Nyheder
juni 12, 2023
Nyheder

Nu er der igen mulighed for at søge støtte til samarbejdsprojekter i de nordatlantiske lande. NATA (North Atlantic Tourism Association) støtter projekter med PARTNERE FRA MINDST TO AF DE TRE MEDLEMSLANDE: FÆRØERNE, ISLAND OG GRØNLAND.

NATA’s vision er at:

I 2023 er NATA især interesseret i projekter, der fokuserer på at genskabe turismen efter Covid-19, bæredygtighed og digitalisering indenfor turisme.

Der kan søges støtte til projekter indenfor:

NATA’s projektstøtte retter sig både til erhvervsreleterede og kulturelle projekter, da der findes to typer af støtte:

  1. Turismeudvikling og markedsføring
  2. Rejsestøtte til skolegrupper, sportsorganistaioner og kulturel udveksling

Vurderingskriterier

NATA’s bestyrelse tager suverænt beslutning om hvem modtager støtte, baseret på vurdering af faktorerne nedenfor:

Ansøgninger om støtte til turismeudvikling og markedsføring

Det maksimale tilskudsbeløb til denne type projekter er DKK 100.000, og dette beløb må ikke overstige 50% af projektets samlede finansiering. Støtten er ikke begregnet til lønninger eller konsulenthonorarer.

Ansøgninger om rejsestøtte

Den maksimale rejsestøtte, som NATA yder, er:

Tilskuddet er udelukkende beregnet til rejseomkostninger – ikke logi eller leveomkostninger.

Ansøg nu

Hvis du mener, at du har en ide til et projekt eller en rejse, som kunne drage nytte af et tilskud fra NATA, kan du læse mere om ansøgningsproceduren ved at læse vores: Ansøgningsguide.

Der er to forskellige formularer til de to typer støtte: