Nata Vestnorden

Formular til turismeudvikling og markedsføring

Udfyld nedenstående formular. Du kan finde hjælp i ansøgningsguiden:

Bemærk, at det kun er projekter, som involverer et samarbejde mellem mindst to af de tre vestnordiske lande (Grønland, Island og Færøerne), der vil blive taget i betragtning til støtte i denne kategori. Derudover er det maksimale tilskudsbeløb DKK 100.000, og tilskuddet må ikke overstige 50 % af projektets samlede finansiering. Der ydes ikke tilskud til personlige lønninger eller konsulenthonorarer.