Nata Vestnorden

Ansøg nu

NATA yder støtte til projekter, som afspejler vores mission om at fremme samarbejdet inden for turisme mellem Grønland, Island og Færøerne.

Hvem kan ansøge?

Alle i regionen kan søge om støtte fra NATA – lige fra enkeltpersoner til organisationer og virksomheder. Vi giver støtte inden for to områder:

Støtte til turismeudvikling og markedsføring

Hvis du har et projekt af denne type, som involverer et samarbejde mellem mindst to af de tre vestnordiske lande, kan du ansøge om støtte fra NATA.

Vi er åbne for en bred vifte af projekter og ser gerne nyskabende og kreative idéer. Det kan være projekter inden for::

Det maksimale tilskud til denne type projekter er DKK 100.000, og dette beløb må ikke overstige 50% af projektets samlede finansiering. Støtten er ikke beregnet til lønninger eller konsulenthonorarer.

Rejsestøtte

Vi er altid indstillet på at fremme mulighederne for rejser og kulturel udveksling mellem de tre lande. Det kan dreje sig om følgende:

Det maksimale tilskud til denne type projekter er:

Tilskuddet er udelukkende beregnet til rejseomkostninger – ikke logi eller leveomkostninger.

Ansøgningsfrister

Der er to frister for ansøgning om støtte hvert år, og det er som regel i februar og september – hold øje med vores Nyheder for at få information om datoerne.

Vores online ansøgningsformularer Formular til turismeudvikling og markedsføring og Formular til rejsestøtte er aktive hele året, undtagen i ugerne umiddelbart efter ansøgningsfristerne, mens de aktuelle ansøgninger bliver gennemgået. Ansøgninger bliver dog blot behandlet to gange årligt.

Alle ansøgere får besked via e-mail om, hvorvidt deres ansøgning er blevet godkendt eller ej, hvilket normalt sker inden for to måneder efter ansøgningsfristerne.

Ansøg nu

Hvis du mener, at du har en idé til et projekt eller en rejse, som kunne drage nytte af et tilskud fra NATA, kan du læse mere om ansøgningsproceduren ved at læse vores Ansøgningsguide