Nata Vestnorden

Ansøgningsguide

Denne korte guide forklarer, hvordan man søger om støtte fra NATA. Alle fra Grønland, Island og Færøerne kan søge. Du kan læse mere om hvad vi giver støtte til på siden Ansøg nu.

Sådan ansøger du

Indsendelse af ansøgning

Du kan ansøge om støtte fra NATA ved at bruge vores onlineformularer.
På formularerne skal du anføre information som:

Der er to forskellige formularer til de to typer støtte, som vi giver. Det drejer sig om:

Ansøgningsfrist

Der er to ansøgningsfrister om året, og de er som regel i februar og september. Hold øje med vores Nyheder for at få information om datoerne.
Vores onlineformularer er aktive hele året (undtagen i ugerne umiddelbart efter ansøgningsfristerne, mens de aktuelle ansøgninger bliver gennemgået).

Sådan bedømmes ansøgninger om støtte til turismeudvikling og markedsføring

Disse ansøgninger bedømmes på baggrund af følgende faktorer:

Venligst læs NATA-vurderingskriterierne nøje, inden du sender ansøgningen

NATA-vurderingskriterierDownload

Der er kun projekter, som involverer et samarbejde mellem mindst to af de tre vestnordiske lande: Grønland, Island og Færøerne, der vil blive taget i betragtning til støtte i denne kategori.

Det maksimale tilskudsbeløb til denne type projekter er DKK 100.000, og dette beløb må ikke overstige 50% af projektets samlede finansiering. Støtten er ikke beregnet til lønninger eller konsulenthonorarer.

Sådan bedømmes ansøgninger om rejsestøtte

Vi bedømmer ansøgninger om rejsestøtte på baggrund af følgende faktorer:

Den maksimale rejsestøtte, som NATA yder, er:

Tilskuddet er udelukkende beregnet til rejseomkostninger – ikke logi eller leveomkostninger.

Hvad sker der bagefter?

To gange om året, efter de to ansøgningfrister, vil Bestyrelsen i NATA bedømme de indsendte ansøgninger. De vil beslutte, hvilke projekter der skal modtage støtte, og hvor meget der skal gives.

Umiddelbart efter vil ansøgerne via e-mail blive informeret om, hvorvidt deres ansøgning er blevet godkendt eller ej.

Godkendte ansøgninger

Godkendte ansøgere vil få besked via e-mail. Hvis du er blevet tildelt støtte til turismeudvikling eller markedsføring, vil e-mailen også indeholde en forvaltningskontrakt til støtten. Desuden vil du modtage information om eventuelle andre betingelser vedrørende støtten.

Hvis der sker ændringer i dit projekt, efter der er blevet tildelt støtte, skal du underrette NATA via e-mail så hurtigt som muligt.

Når dit projekt eller din rejse er gennemført

Turismeudvikling og markedsføring:

Når du har gennemført dit projekt skal du sende en e-mail til NATA med:

Rejsestøtte:

Du skal sende en e-mail til NATA med: