Nata Vestnorden

Udbetaling af støtte

Udbetaling af støtte

Projektet skal gennemføres i henhold til oplysninger i den oprindelige ansøgning til NATA. Foretages der ændringer i projektet undervejs, skal NATA’s sekretariat underrettes, da bevillingen ellers kan bortfalde. 

Støtten udbetales ved projektets afslutning og beregnes ud fra de afholdte udgifter. NATA støtter 50% af disse udgifter, dog maksimum det bevilligede beløb. Bemærk at NATA ikke støtter lønninger eller konsulent honorarer.

For at bevillingen kan udbetales, skal der ved projektets afslutning indsendes et detaljeret regnskab med tilhørende dokumentation for afholdte udgifter, fx i form af betalte fakturaer, kvitteringer. Alle beløb i regnskabet skal være angivet i DKK. Uden dokumentationen kan det bevilligede beløb ikke udbetales. I bedes bruge denne regnskabsskabelon, når I indsender jeres regnskab.