Nata Vestnorden

Rejsestøtte

Rejsestøtte

Vi er altid instillet på at fremme mulighederne for rejser og kulturel udveksling mellem de tre lande. Det kan dreje sig om følgende:

Den maksimale rejsestøtte, som NATA yder, er:

Tilskuddet er udelukkende beregnet til rejseomkostninger – ikke logi eller leveomkostninger.

Sådan bedømmes ansøgninger om rejsestøtte

Vi bedømmer ansøgninger om rejsestøtte på baggrund af følgende faktorer:

Når rejsen er gennemført

Du skal sende dokumentation for: