Nata Vestnorden

Søg støtte fra NATA: Ansøgningsfrist 2. sept. 2023

juni 6, 2024
Bevillinger, Nyheder
juni 6, 2024
Bevillinger, Nyheder

Nu er der igen mulighed for at søge støtte til samarbejdsprojekter i de nordatlantiske lande. NATA (North Atlantic Tourism Association) støtter projekter med PARTNERE FRA MINDST TO AF DE TRE MEDLEMSLANDE: FÆRØERNE, ISLAND OG GRØNLAND.

NATA’s vision er at:

I 2024 er NATA især interesseret i projekter, der fokuserer på bæredygtighed og digitalisering indenfor turisme.

Der kan søges støtte til projekter indenfor:

NATA’s projektstøtte retter sig både til erhvervsreleterede og kulturelle projekter, da der findes to typer af støtte:

  1. Turismeudvikling og markedsføring
  2. Rejsestøtte til skolegrupper, sportsorganistaioner og kulturel udveksling

Vurderingskriterier

NATA’s bestyrelse tager suverænt beslutning om hvem modtager støtte, baseret på vurdering af faktorerne nedenfor:

Ansøgninger om støtte til turismeudvikling og markedsføring

Det maksimale tilskudsbeløb til denne type projekter er DKK 100.000, og dette beløb må ikke overstige 50% af projektets samlede finansiering. Støtten er ikke begregnet til lønninger eller konsulenthonorarer.

Ansøgninger om rejsestøtte

Den maksimale rejsestøtte, som NATA yder, er:

Tilskuddet er udelukkende beregnet til rejseomkostninger – ikke logi eller leveomkostninger.

Ansøg nu

Ansøgningsfristen er 2. september 2024 kl. 23.59 GMT, og ansøgere får svar fra NATA via e-mail den 4. oktober 2024.

Bemærk venligst at projekter og rejser afsluttet inden 4. oktober 2024 ikke kan komme i betragtning til støtte fra NATA.

Den bevilligede støtte til turismeudvikling og markedsførings projekter er gyldig frem til 1. november 2025 og rejsestøtten frem til 30. april 2025. Projekter og rejser skal være afviklet indenfor denne periode.

Dette er anden ansøgningsrunde ud af to i 2024. Den næste ansøgningsrunde har ansøgningsfrist i januar/februar 2025. Datoer vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Læs venligst vores Ansøgningsguide eller Kontakt os hvis du har spørgsmål.

Der er to forskellige formularer til de to typer støtte: