Turismeudvikling og markedsføring

Støtte til turismeudvikling og markedsføring

Hvis du har et projekt af denne type, som involverer et samarbejde mellem mindst to af de tre vestnordiske lande, kan du ansøge om et støtte fra NATA.

Vi er åbne for en bred vifte af projekter og ser gerne nyskabende og kreative idéer. Det kan være idéer inden for:

 • Markedsføringssamarbejde
 • Innovation og produktudvikling
 • Networking og videndeling
 • Kvalitets- og miljøspørgsmål inden for turisme

Det maksimale tilskud til denne type projekter er DKK 100.000, og dette beløb må ikke overstige 50 % af projektets samlede finansiering. Støtten er ikke beregnet til lønninger eller konsulenthonorarer.

Sådan bedømmes ansøgninger om støtte til turismeudvikling og markedsføring

 • Disse ansøgninger bedømmes på baggrund af følgende faktorer:
 • Idéen
 • Ansøgningens kvalitet – sørg for at udfylde formularen korrekt, da mangelfulde formularer ikke vil blive taget i betragtning
 • Innovation
 • Markedsføringsmuligheder
 • Budgetbehov og anden finansiering
 • Samfunds- og bæredygtighedsaspekter

Det er kun projekter, som involverer et samarbejde mellem mindst to af de tre vestnordiske lande (Grønland, Island og Færøerne), der vil blive taget i betragtning til støtte i denne kategori.

Det maksimale tilskudsbeløb til denne type projekter er DKK 100.000, og dette beløb må ikke overstige 50 % af projektets samlede finansiering. Støtten er ikke beregnet til lønninger eller konsulenthonorarer.

Når dit projekt eller din rejse er gennemført

Tilskud til turismeudvikling og markedsføring: Når du har gennemført dit projekt, skal du sende en kort projektrapport, et regnskab, dokumentation for dine udgifter samt dine kontooplysninger til NATA via e-mail.