Turismeudvikling og markedsføring

Ansøgningsformularer

Formular for turismeudvikling og markedsføring

Udfyld nedenstående formular. Du kan finde hjælp i ansøgningsguiden på vores website.

Bemærk, at det kun er projekter, som involverer et samarbejde mellem mindst to af de tre vestnordiske lande (Grønland, Island og Færøerne), der vil blive taget i betragtning til støtte i denne kategori. Derudover er det maksimale tilskudsbeløb DKK 100.000, og tilskuddet må ikke overstige 50 % af projektets samlede finansiering. Der ydes ikke tilskud til personlige lønninger eller konsulenthonorarer. 

1

Projeltbeskrivelse


(højst 30 ord)
2

Ansøger

Projektkoordinator
Projektkoordinatoren er ansvarlig for al kommunikation, afrapportering og afregning med NATA.
Virksomhed
3

Partnere

Partneren/ere anført vil blive informeret om deres involvering.
Adresse
Kontaktperson
E-mail
4

PROJEKTETS VARIGHED (ANSLÅET)

5

SAMLEDE UDGIFTER OG ANSØGNINGSBELØB

DKK
DKK
6

Opsummering af budget inkl. de væsentligste konteringer

DKK
7

FINANSIERING

X
DKK
Er finansieringen bekræftet?
8

Bilag

Yderligere relevante oplysninger kan vedhæftes som bilag, fx detaljerede budgetter, detaljerede tidsplaner, anslåede projektresultater, markedsføringsplaner, beskrivelser af organisering og implementering, beskrivelser af hver enkelt partners rolle i projektet m.v.
X
Vedhæft venligst Word-, Excel-, eller pdf-dokumenter på op til 10 MB