NATA-støtte

NATA yder støtte til projekter, som afspejler vores mission om at fremme samarbejdet inden for turisme mellem Grønland, Island og Færøerne. Desuden yder NATA rejsestøtte til  

 

Hvem kan ansøge?

Alle i regionen kan søge om NATA-finansiering – lige fra enkeltpersoner til organisationer og virksomheder. Vi tilbyder støtte inden for to områder:

 • Turismeudvikling og markedsføring
 • Rejsestøtte til skoler, sportsudflugter og kulturel udveksling

 

Støtte til turismeudvikling og markedsføring

Hvis du har et projekt af denne type, som involverer et samarbejde mellem mindst to af de tre vestnordiske lande, kan du ansøge om et støtte fra NATA.

Vi er åbne for en bred vifte af projekter og ser gerne nyskabende og kreative idéer. Det kan være idéer inden for:

 • Markedsføringssamarbejde
 • Innovation og produktudvikling
 • Networking og videndeling
 • Kvalitets- og miljøspørgsmål inden for turisme

Det maksimale tilskud til denne type projekter er DKK 100.000, og dette beløb må ikke overstige 50 % af projektets samlede finansiering. Støtten er ikke beregnet til lønninger eller konsulenthonorarer.

 

Rejsestøtte

Vi er altid indstillet på at fremme mulighederne for rejser og kulturel udveksling mellem de tre lande. Det kan dreje sig om følgende:

 • Skolegrupper
 • Sportsgrupper
 • Musikalske turneer og arrangementer
 • Andre former for kulturel udveksling

Den maksimale rejsestøtte, som NATA yder, er:

 • DKK 1.000 pr. person for rejser mellem Island og Færøerne/Grønland (tur/retur)
 • DKK 2.000 pr. person for rejser mellem Færøerne og Grønland (tur/retur)

Tilskuddet er udelukkende beregnet til rejseomkostninger – ikke logi eller leveomkostninger.

 

Ansøgningsfrister

Der er to frister for ansøgning om støtte hvert år, og det er som regel i februar og september (hold øje med NATA nyheder for at få information om datoerne).

Vores online ansøgningsformularer er aktive hele året, undtagen i ugerne umiddelbart efter ansøgningsfristerne, mens de aktuelle ansøgninger bliver gennemgået. Ansøgninger bliver dog blot behandlet to gange årligt.

Alle ansøgere får via e-mail besked om, hvorvidt deres ansøgning er blevet godkendt eller ej, hvilket normalt sker inden for to måneder efter ansøgningsfristerne.

 

Ansøg nu

Hvis du mener, at du har en idé til et projekt eller en rejse, som kunne drage nytte af et tilskud fra NATA, kan du læse mere om ansøgningsproceduren ved at læse vores ansøgningsguide.

Ansøgningsformular for støtte til turismeudvikling og markedsføring

Ansøgningsformular for rejsestøtte

 

Har du brug for en projektpartner? Så prøv vores projekt-matchmaking tjeneste

Hvis dit projekt kræver et samarbejde med en partner fra regionen, skulle du tage at prøve vores nye tjeneste "projekt-matchmaking". Denne database er udformet med det formål at formidle kontakt mellem personer, der har idéer til fælles turismeprojekter i regionen.

Læs mere om vores projekt-matchmaking.