Ansøgningsguide

Denne korte guide forklarer, hvordan man søger om støtte fra NATA. Alle i regionen kan søge, og på websiden NATA-støtte kan du læse mere om, hvad vi yder tilskud til.

Sådan ansøger du

Indsendelse af en ansøgning

Du kan ansøge om støtte fra NATA ved at bruge en af vores onlineformularer.

På formularerne skal du anføre information som: en kort beskrivelse af projektet, projektets tidshorisont samt kontakt- og budgetoplysninger.

Der er to forskellige formularer til de to typer støtte, som vi yder. Det drejer sig om:

På formularerne kan du vedhæfte yderligere information, som kan være relevant for din ansøgning.

 

Ansøgningsfrist

Der er to ansøgningsfrister om året, og det er som regel i februar og september. Hold øje med NATA nyheder for at få information om datoerne.

Vores onlineformularer er aktive hele året (undtagen i ugerne umiddelbart efter ansøgningsfristerne, mens de aktuelle ansøgninger bliver gennemgået). Indkomne ansøgninger vil dog blot blive evalueret to gange om året.

 

Sådan bedømmes ansøgninger om støtte til turismeudvikling og markedsføring

 • Disse ansøgninger bedømmes på baggrund af følgende faktorer:
 • Idéen
 • Ansøgningens kvalitet – sørg for at udfylde formularen korrekt, da mangelfulde formularer ikke vil blive taget i betragtning
 • Innovation
 • Markedsføringsmuligheder
 • Budgetbehov og anden finansiering
 • Samfunds- og bæredygtighedsaspekter

Det er kun projekter, som involverer et samarbejde mellem mindst to af de tre vestnordiske lande (Grønland, Island og Færøerne), der vil blive taget i betragtning til støtte i denne kategori.

Det maksimale tilskudsbeløb til denne type projekter er DKK 100.000, og dette beløb må ikke overstige 50 % af projektets samlede finansiering. Støtten er ikke beregnet til lønninger eller konsulenthonorarer.

 

Sådan bedømmes ansøgninger om rejsestøtte

 • Vi bedømmer ansøgninger om rejsestøtte på baggrund af følgende faktorer:
 • Formålet med rejsen
 • Ansøgningens kvalitet – sørg for at udfylde formularen korrekt, da mangelfulde formularer ikke vil blive taget i betragtning
 • At der lægges vægt på kulturel interaktion, fx ophold hos lokale familier i stedet for at bo på hotel 
 • Budgetbehov og anden finansiering

Den maksimale rejsestøtte, som NATA yder, er:

 • DKK 1.000 pr. person for rejser mellem Island og Færøerne/Grønland (tur/retur)
 • DKK 2.000 pr. person for rejser mellem Færøerne og Grønland (tur/retur)

Tilskuddet er udelukkende beregnet til rejseomkostninger – ikke logi eller leveomkostninger.

 

Hvad sker der bagefter?

To gange om året, efter de to ansøgningsfrister, vil NATA's bestyrelse bedømme de indsendte ansøgninger. De vil beslutte, hvilke projekter der skal modtage støtte, og hvor meget der skal gives.

Umiddelbart efter vil ansøgerne via e-mail blive informeret om, hvorvidt deres ansøgning er blevet godkendt eller ej.

 

Godkendte ansøgninger

Godkendte ansøgere vil få besked via e-mail. Hvis du er blevet tildelt et tilskud til turismeudvikling eller markedsføring, vil e-mailen også indeholde en forvaltningskontrakt for støtten. Du vil også modtage information om eventuelle yderligere betingelser vedrørende støtten.

Hvis der sker ændringer i dit projekt, efter der er blevet tildelt støtte, skal du underrette NATA via e-mail så hurtigt som muligt.

 

Når dit projekt eller din rejse er gennemført

 • Tilskud til turismeudvikling og markedsføring: Når du har gennemført dit projekt, skal du sende en kort projektrapport, et regnskab, dokumentation for dine udgifter samt dine kontooplysninger til NATA via e-mail.
 • Rejsestøtte: Du skal sende dokumentation for dine rejseomkostninger og dine kontooplysninger til NATA via e-mail.

 

Sådan udbetales støtten

Tilskudsbeløbet vil blive overført til din konto via netbank.

Udfyld en ansøgning om støtte til turismeudvikling og markedsføring

Udfyld en ansøgning om rejsestøtte